BASI COMPREHENSIVE PIERWSZY RAZ W POLSCE – zapraszam na szkolenie

BASI Pilates to zaawansowana metodologia nauczania Pilatesu. Stworzył ją dyplomowany tancerz, wykładowca uniwersytecki i wieloletni miłośnik spuścizny Josepha Pilatesa Rael Isacovitz. Doszedł ona do wniosku, iż tylko odpowiedni program szkolenia nauczycieli pozwoli na rzetelne przekazywanie metod nauczania twórcy Pilatesu.

BASI oznacza doskonałość i profesjonalizm, a jej twórcy, kontynuując pracę Jospeha Pilatesa zapewniają rozwój i sukces swoich uczniów. Od Wielkiej Brytanii po Azję, Kanadę, Brazylię, Republikę Południowej Afryki, Australię i nie tylko studenci Pilatesu stają się wykwalifikowanymi specjalistami Pilates BASI.

I właśnie dlatego, już wkrótce moje studio będzie gościć najlepszych szkoleniowców metody BASI Pilates. Dokładnie 12 listopada 2020 roku rusza niezwykły kurs The BASI Pilates Comprehensive Teacher Training Program, do udziału w którym serdecznie zapraszam. Zdobądź certyfikat uprawniający do nauczania Pilatesu metodą BASI na całym świecie!

Parę słów o kursie

Kurs obejmuje zarówno edukację na samej macie jak i z szeroką gamą sprzętu do pilatesu (Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Ped-a-pul, Ladder Barrel, Step Barrel i inne akcesoria).

Program obejmuje 12 modułów (łącznie 572 godziny), na który składają się szkolenia w studio (72h), obserwacje (100h), nauczanie (200h) i praktyki własne (200h).

Uczestnik ma cały rok na przystąpienie i zdanie egzaminu BASI Comprehensive. Każdy egzamin składa się z trzech części:

Egzamin pisemny – Uczestnik przystępuje do testu wielokrotnego wyboru po ukończeniu modułu 6-ego, a potem do kolejnego po ukończeniu ostatniego modułu. Egzamin ten odbywa się online poprzez platformę BASI.

Egzamin ustny/praktyczny – Uczestnik może przystąpić do egzaminu ustnego dopiero w chwili, kiedy ukończy wszystkie moduły i spełni wszystkie wymagania dotyczące ilości odbytych praktyk. Termin takiego egzaminu wyznacza szkoła BASI Pilates i odbywa się on w wybranym przez Uczestnika studio. Egzamin ten składa się z czterech ćwiczeń wybranych losowo przez egzaminatora – jednego na macie i trzech przy użyciu sprzętu.

Egzamin instruktorski – Uczestnik może przystąpić do egzaminu instruktorskiego dopiero w chwili, kiedy ukończy wszystkie moduły i spełni wszystkie wymagania dotyczące ilości odbytych praktyk. Termin takiego egzaminu wyznacza szkoła BASI Pilates i odbywa się on w wybranym przez uczestnika studio. Egzamin praktyczny to godzinna lekcja przeprowadzona przez Uczestnika kursu z losowo wybranym uczniem.

Harmonogram

Moduł 1 – Fundamenty /termin: 12 listopada 2020, 10.00 – 17.00

Obejmuje 10 zasad ruchu metody Pilatesa, informacje dotyczące mięśni dna miednicy i oddychanie wg zasad Pilatesa. Przedstawiony zostanie historyczny rys metody Pilatesu, podejście wg BASI®, a także omówione zostanie znaczenie bezpieczeństwa podczas nauczania Pilatesu. Moduł ten obejmuje podstawowe ćwiczenia na macie i reformerze. Prowadzone są godzinne zajęcia na macie.

Moduł 2 – Podstawy anatomii, część pierwsza /termin: 13 listopada 2020, 10.00 – 17.00

Obejmuje omówienie anatomii i terminologii: kości główne, mięśnie, stawy, orientacyjne punkty kostne i środek ciężkości. Omówione zostanie znaczenie i praktyka dawania wskazówek. Moduł ten obejmuje podstawy na reformerze, średniozaawansowaną wiedzę z zakresu maty, tyczki i pedały. Prowadzone są godzinne zajęcia na macie.

Moduł 3 – Podstawy anatomii, część druga /termin: 14 listopada 2020, 10.00 – 17.00

Obejmuje system analizy ruchu BASI®, fizjologię ćwiczeń oraz ćwiczenia aerobowe / beztlenowe. Omówiony zostanie format nauczania BASI® i przedstawiony Block System®, stworzony przez Rael Isacowitz. Moduł ten obejmuje średniozaawansowaną wiedzę z zakresu maty i reformera, a także obciążanie nóg Prowadzone są godzinne zajęcia na macie.

Moduł 4 – Ocena postawy /termin: 15 listopada 2020, 09.00 – 16.00

Obejmuje zasady ułożenia ciała i oceny postawy. Dyskusja obejmuje ćwiczenia jako sposób oceny postawy. Moduł ten obejmuje średniozaawansowaną i zaawansowaną wiedzę z zakresu maty, średniozaawansowaną wiedzę z zakresu reformera i podstawową wiedzę z zakresu Cadillaca. Prowadzone są godzinne zajęcia na macie.

Moduł 5 – Siła rdzenia ciała – plecy i mięśnie brzucha /13 stycznia 2021, 10.00 – 17.00

Obejmuje wiedzę z zakresu wytrzymałości rdzenia ciała i zależności pomiędzy różnymi grupami mięśni, które rdzeń ten tworzą, ze szczególnym uwzględnieniem mięśni brzucha i prostowników grzbietu. Omówione zostaną przeciwwskazania do ćwiczeń, wskazane skuteczne ćwiczenia oraz znaczenie zrozumienia potrzeb klienta i jego budowy ciała. Poruszona zostanie również rola nauczyciela i znaczenie płynności ruchów podczas lekcji/zajęć. Moduł ten obejmuje zaawansowaną wiedzę z zakresu maty, średniozaawansowaną wiedzę z zakresu reformera i krzesło. Prowadzone są godzinne zajęcia na macie.

Moduł 6 – Dostosowanie ćwiczeń /14 stycznia 2021, 10.00 – 17.00

Obejmuje dogłębne spojrzenie na dostosowanie ćwiczeń oraz wykorzystanie wspierania i modyfikacji. Wykład koncentruje się na tym, jak zbudować kompletny i wszechstronny program ćwiczeniowy. Moduł ten obejmuje zaawansowaną wiedzę z zakresu maty, średniozaawansowaną wiedzę z zakresu reformera, podstawową wiedzę z zakresu krzesła wunda-chair i magic circle. Prowadzone są godzinne zajęcia na macie. Przewidziany jest śródokresowy egzamin pisemny.

Moduł 7 – Równowaga mięśniowa i jej brak /15 stycznia 2021, 10.00 – 17.00

Obejmuje znaczenie równowagi oraz konsekwencje jej braku w odniesieniu do wytrzymałości i elastyczności. Wykład koncentruje się na ćwiczeniach funkcjonalnych, wzorcach ruchu, reedukacji nerwowo-mięśniowej i testowaniu mięśni. Moduł ten obejmuje średniozaawansowaną i zaawansowaną wiedzę z zakresu reformera, krzesła wunda-chair i cadillaca.

Moduł 8 – Dolne partie ciała /16 stycznia 2021, 10.00 – 17.00

Obejmuje staw biodrowy, staw kolanowy i zespół kostki i stopy. Omawiany i analizowany jest cykl chodu. Moduł ten obejmuje średniozaawansowaną wiedzę z zakresu reformera, krzesła wunda-chair i cadillaca.

Moduł 9 – Okolice barku /25 lutego 2021, 10.00 – 17.00

Obejmuje budowę i funkcję okolic barkowych. Przedstawiony zostanie staw barkowy, mięśnie barku oraz znaczenie prawidłowej mechaniki barku. Wykład dotyczy pracy z klientami z problemami barkowymi. Moduł ten obejmuje średniozaawansowaną wiedzę z zakresu reformera, krzesła wunda-chair i cadillaca, a także podstawy Ladder Barrel i Step Barrel.

Moduł 10 – Zasady tworzenia programu treningowego /26 lutego 2021, 10.00 – 17.00

Obejmuje zasady tworzenia treningu, takie jak przeciążenie, personalizacja i odwracalność. Zostaną uwzględnione i przeanalizowane elementy sprawności fizycznej. Wykład obejmuje poziomy programu treningowego i ich związku z pracą z szerokim przekrojem klientów. Moduł ten obejmuje zaawansowaną wiedzę z zakresu reformera, krzesła wunda-chair i cadillaca.

Moduł 11 – Specyfikacja osób aktywnych fizycznie, część pierwsza /27 lutego 2021, 10.00 – 17.00

Obejmuje nawykowe wzorce ruchowe, trening przekrojowy, brak równowagi i wyznaczanie celów, uważne przyglądanie się populacji osób aktywnych fizycznie. Wykład koncentruje się na metodologiach nauczania. Moduł ten obejmuje średniozaawansowaną i zaawansowaną wiedzę z zakresu ladder barrel i step barrel.

Moduł 12 – Specyfikacja osób aktywnych fizycznie, część druga /28 lutego 2021, 09.00 – 16.00

Obejmuje podstawowe pojęcia oparte na populacjach z ograniczeniami i dogłębnym spojrzeniu na wytyczne dotyczące ciąży. Wykład obejmuje nauczanie mężczyzn i kobiet, różnych typów ciała, a także celów i podejść. Przeprowadzony zostanie ogólny przegląd programu. Końcowy egzamin pisemny będzie dostępny online po zakończeniu modułu.

Q&A

  1. W jaki sposób przebiega rejestracja?

Aby się zarejestrować należy wejść na stronę https://www.basipilates.com/courses/warsaw-poland-comprehensive-global-10107/ i postępować zgodnie z instrukcjami. Organizatorzy po pomyślnym zarejestrowaniu uczestnika wysyłają do EdytaMorwińskaPilates informacje zwrotną z danymi uczestnika.

  • Kiedy zaczyna się kurs i ile trwa?

Kurs rozpoczyna się 12 listopada 2020 i potrwa do 28 lutego 2021 roku. Obejmuje on 12 modułów – łącznie 572 godziny, w tym praktyki w studio, obserwacje, nauczanie i praktyki własne.

12-15 listopada 2020:

Moduł 1 – Fundamenty /termin: 12 listopada 2020, 10.00 – 17.00

Moduł 2 – Podstawy anatomii, część pierwsza /termin: 13 listopada 2020, 10.00 – 17.00

Moduł 3 – Podstawy anatomii, część druga /termin: 14 listopada 2020, 10.00 – 17.00

Moduł 4 – Ocena postawy /termin: 15 listopada 2020, 09.00 – 16.00

13 – 15 stycznia 2021:

Moduł 5 – Siła rdzenia ciała – plecy i mięśnie brzucha /13 stycznia 2021, 10.00 – 17.00

Moduł 6 – Dostosowanie ćwiczeń /14 stycznia 2021, 10.00 – 17.00

Moduł 7 – Równowaga mięśniowa i jej brak /15 stycznia 2021, 10.00 – 17.00

Moduł 8 – Dolne partie ciała /16 stycznia 2021, 10.00 – 17.00

25-28 lutego 2021:

Moduł 9 – Okolice barku /25 lutego 2021, 10.00 – 17.00

Moduł 10 – Zasady tworzenia programu treningowego /26 lutego 2021, 10.00 – 17.00

Moduł 11 – Specyfikacja osób aktywnych fizycznie, część pierwsza /27 lutego 2021, 10.00 – 17.00

Moduł 12 – Specyfikacja osób aktywnych fizycznie, część druga /28 lutego 2021, 09.00 – 16.00

  • Jaki jest koszt kursu i czy możliwa jest płatność w ratach? Jakie są formy płatności?

Całkowity koszt szkolenia to 3.995 USD.

Zaliczkę w wysokości 500 USD należy wpłacić przy rejestracji na kurs. Kwota ta zawiera bezzwrotny zadatek w wysokości 100 USD kosztów manipulacyjnych.

Pozostałą kwotę 3.495 USD należy uiścić 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

Możliwa jest również płatność w transzach (wówczas kwota całkowita wynosi 4.195 USD):

Pierwsza transza – 1.495 USD płatna 10 dni przed rozpoczęciem Modułu 1 (listopad)

Druga transza – 1.100 USD płatna 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego weekendu kursu (styczeń)

Trzecia transza – 1.100 USD płatna 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego weekendu kursu (luty).

Płatności można dokonywać kartą kredytową bądź przelewem bankowym na konto. Wszelkie opłaty związane z różnicami kursowymi ponosi Uczestnik kursu.

Absolwenci BASI Pilates mata otrzymują 10% rabatu na cały kurs😊.

  • Co wchodzi w skład opłaty za kurs?

Kwota za kurs obejmuje: opłatę rejestracyjną, podręcznik do nauki, opłatę za dwa egzaminy pisemne.

  • Kto prowadzi kurs w studio w Grodzisku Mazowieckim?

Kurs BASI Pilates w moim studio będą prowadzić doświadczeni, certyfikowani nauczyciele metody Pilates:

Aleksandra Mazur

Monique Martinengo

Inge Pretorius

W styczniu i lutym, kiedy kurs w studio będą prowadzić osoby anglojęzyczne, dla komfortu Uczestnika kursu zapewniony zostanie tłumacz języka angielskiego.

  • Czy można zapłacić i wziąć udział tylko w niektórych modułach?

Każdy z modułów jest skonstruowany w taki sposób, aby przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem różnych sprzętów do Pilatesu. Dzięki temu po ukończeniu pełnego kursu zdobywamy kompleksową wiedzę i takie było założenie twórców programu.

Jeśli Uczestnik ukończył kurs BASI Comprehensive może wykupić sobie dodatkowo każdy z modułów dla sprawdzenia i przypomnienia, natomiast jeśli nie ukończył tego kursu może wykupić jeden moduł z modułów 1-6 i jeden moduł z modułów 7-12.

  • Co się dzieje w przypadku, gdy Uczestnik trafia na kwarantannę związaną z zakażeniem wirusem COVID-19?

Osoby, które przed lub w trakcie trwania kursu trafiają na kwarantannę powinny natychmiast poinformować organizatorów o zaistniałej sytuacji. Wówczas dany Uczestnik przechodzi na kurs w wersji online.

  • Jakie wymagania należy spełnić, żeby przystąpić do kursu?

Chcąc przystąpić do kursu Uczestnik musi się zarejestrować i zapłacić wymaganą kwotę. Nie wymagana jest kompleksowa wiedza na temat Pilatesu – jego metody i używanego w nim sprzętu, nie są potrzebne również lata doświadczeń i praktyk. Silna motywacja i determinacja w zupełności wystarczą😊.
Ukończenie kursu BASI Mata również nie jest wymagane przy przystąpieniu do kursu BASI Comprehensive.

Dane Kontakowe

Tel: 500 121 556

Adres e-mail: info@edytamorwinskapilates.pl

Adres: Sienkiewicza 2, lok.11 Grodzisk Mazowiecki

Instagram @edytamorwinskapilates

Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.

Realizacja:  MCWebDesign © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.